Ook op vrijdag!!

We waren al op vrijdagmorgen open maar vanaf 1 januari 2020 zijn we vrijdags bijna de hele dag open: van 10.00 uur tot 16.00 uur. Zin om ons te komen helpen? Meldt U dan aan als vrijwilliger